Raporty

Zdjęcia od naszych obrońców

Nie możemy wyrazić słowami tych emocji, które nas przepełniają, gdy widzimy relacje fotograficzne od obrońców z naszymi świeczkami. Kilka dni temu trzymaliśmy te puszki w rękach, wkładaliśmy do nich razem z kartonem i parafiną ciepło naszych dłoni i serc, a teraz gotowe świeczki ogrzewają naszych obrońców pod Bachmutem, Opytnym, Belogorovką, Chersonem, Doneckiem, Limanem, Popasną…

Nasi bohaterowie dziękują i skromnie pytają o możliwość wysłania im kolejnych świec. Jest im zimno, bardzo zimno. A zima dopiero się zaczęła. Więc pracujemy dalej!